Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza ve stavebním podniku (FAST-CV79)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-CV79 - Finanční analýza ve stavebním podniku, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy a správně je interpretovat.

Osnova

1. Základní oblasti finanční analýzy, její smysl, druhy ukazatelů. Uživatelé finanční analýzy. Orientace v účetních výkazech.2. Tvorba ukazatelů, jejich interpretace a vypovídací schopnost. Výpočet ukazatelů likvidity. Význam, použití. Vlivy působící na hodnoty těchto ukazatelů. 3. Výpočet ukazatelů finanční stability. Význam, použití. Vlivy působící na hodnoty těchto ukazatelů.4. Ukazatelé obratovosti. Obecný vzorec. Výpočet jednotlivých ukazatelů, jejich analýza a doporučení pro řízení obratovosti. 5. Ukazatelé rentability. Tvorba jednotlivých ukazatelů a jejich interpretace. Porovnání jednotlivých metod výpočtu rentability. Vyhodnocení a doporučení.6. Cash flow – jeho význam a vyhodnocení. Vyhodnocení analyzovaného podniku na základě dosavadních výsledků. Zpráva finančního analytika se závěrečnými doporučeními.7. Souhrnní ukazatelé finanční analýzy – Altmannův index, rychlý test, pyramidální rozklad.8. Porovnání výsledků analýzy srovnáním výsledků individuálních a souhrnných ukazatelů.9. Ukazatel EVA. Úprava údajů účetnictví pro potřeby výpočtu ukazatele EVA. Vyhodnocení, význam a použití.10. Sestavování finančních plánů na základě výsledků finanční analýzy a dalších podkladů. Samostatné zpracování FA včetně zprávy analytika na základě zjednodušeného příkladu.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Znalosti účetnictví, znalost a orientace v předepsaných účetních výkazech

Garant

Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Vyučující

Ing. Eva Vítková, Ph.D.