Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza (FAST-ZV52)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-ZV52 - Finanční analýza, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Prohloubení znalostí finanční analýzy. Důraz je kladen na systém ukazatelů, který se vztahuje k tržní hodnotě podniku a jeho ocenění. Schopnost dobře interpretovat výstupy finanční analýzy.

Osnova

1. Finanční analýza, uživatelé výstupům finanční analýzy, vstupy do finanční analýzy.2. Základní metody finanční analýzy. Absolutní ukazatelé.3. Paralelní soustava ukazatelů, vyhodnocení paralelní soustavy poměrových ukazatelů4. Du Pontova analýza5. Ukazatelé tržní hodnoty6. EVA- ekonomická přidaná hodnota7. RONA – výnosnost čistých aktiv8. CFROI – CF výnosnost investice9. Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku.

Literatura

Higgins, Robert.C.: Analýza pro finanční management. Grada Pulishing, Praha 1997Sedláček J.: Finanční analýza v řízení firmy. Computer Press, Brno 1999

Požadavky

Znalost obsahu základních účetních výkazů ( Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz Cash-Flow) a orientace v nich. Základní znalost účetnictví tak, aby bylo možné vyhodnotit výstupy finanční analýzy.

Garant

Ing. Amálie Hejduková

Vyučující

Ing. Amálie Hejduková