Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie postmoderny a gender - letní (FAVU-1FPG-L)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAVU-1FPG-L - Filozofie postmoderny a gender - letní, Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem přednáškového kurzu je ujasnit si s pomocí historické retrospektivy filosofického a uměnovědného výkladu současná hlediska vidění, vnímání a myšlení v umění. V neposlední řadě jde i o nastolení kritického vztahu k otázkám vlastní a kolektivní identity, o autenticitu uměleckého projevu a osobitý způsob vyjadřování u tvorby vlastního i kolektivního "image", dále o zkoumání oblasti vědomí a nevědomí jednotlivce i společnosti. Konečným cílem je pak kultivace vlastní osobnosti a získání morální i humánní orientace v životě společnosti.

Osnova

1/ Úvod do genderu - problém jiné sexuální orientace, feminismu a transvestitů (současná fotografie)2/ Kořeny mýtů, sny, archetypy - ve vztahu k osobní a kolektivní identitě ("zvrhlé umění", "zakázané umění", "jiné umění", "hippies a punk" - práce s tělem a arteterapie)3/ Stín a maska - ambivalence a anonymita (portrét, krajina, zátiší - tanec a divadlo)4/ Fetišismus, ztráta jednoznačnosti a antagonismu významu - dekontextuální citace (od objektu k instalaci - restartování či recyklace předmětnosti v současném designu prostředí)5/ Komunikace a interakce v nových formách elektronického vyjádření

Literatura

Úvod do současné filosofie, Miroslav Petříček, naklad. Hermann a synové, 1.vydání Praha 1991Psychologie C.G.Junga, Jolande Jacobi, Psychoanalytické naklad., Praha 1992Žena a umění, sborník, red. Uta Grosenicková, naklad.Taschen/Slovart, 2004Encyklopedie postmodernismu, sborník, naklad Barrister § Principal, Brno 2005Chaos a kyberkultura, Timothy Leary, naklad.Maťa + Wolf, Brno/Praha 199/Artemis a dr.Faust, sborník, naklad.Academia, Praha 2008Neznámá území českého moderního umění - Pod lupou genderu, Martina Pachmanová, naklad.Argo, Praha 2004

Požadavky

Základy dějin filosofie a dějin umění.

Garant

PhDr. Vlasta Čiháková-Noshiro

Vyučující

PhDr. Vlasta Čiháková-Noshiro