Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie postmoderny a gender - zimní (FAVU-1FPG-Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAVU-1FPG-Z - Filozofie postmoderny a gender - zimní, Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem přednáškového kurzu je ujasnit si s pomocí historické retrospektivy filosofického a uměnovědného výkladu současná hlediska vidění, vnímání a myšlení v umění. V neposlední řadě jde i o nastolení kritického vztahu k otázkám vlastní a kolektivní identity, o autenticitu uměleckého projevu a osobitý způsob vyjadřování u tvorby vlastního i kolektivního "image", dále o zkoumání oblasti vědomí a nevědomí jednotlivce i společnosti. Konečným cílem je pak kultivace vlastní osobnosti a získání morální i humánní orientace v životě společnosti.

Osnova

1/ Fenomenologie a existencialismus (Husserl, Heidegger, Nietzsche, Merleau-Ponty, Sartre - vztah k umění akce a performancím, body art 2/ Asijská mutace fenomenologie a neostrukturalismus (Barthes, Lévi-Strauss, Lee-U-Fan) - přínos asijského umění ke světovému kontextu akce, pojem bezpředmětnosti 3/ Neopozitivismus a metafyzika (Wittgenstein, Foucault, Buber, Lévinas) - postkonceptualismus, otevřená situace v instalacích, environmentu, scénickém a veřejném prostoru4/ Postmoderna a dekonstrukce (Jean Francoise Lyotard a Jacques Derrida) - postmoderní umění, fotografie a malba, nové předmětné instalace5/ Komunikační mýty, interakce (Timothy Leary), nové technologie a nová média

Literatura

Úvod do současné filosofie, Miroslav Petříček, naklad. Hermann a synové, 1.vydání Praha 1991Psychologie C.G.Junga, Jolande Jacobi, Psychoanalytické naklad., Praha 1992Žena a umění, sborník, red. Uta Grosenicková, naklad.Taschen/Slovart, 2004 Encyklopedie postmodernismu, sborník, naklad Barrister § Principal, Brno 2005Chaos a kyberkultura, Timothy Leary, naklad.Maťa + Wolf, Brno/Praha 1997Artemis a dr.Faust, sborník, naklad.Academia, Praha 2008Neznámá území českého moderního umění - Pod lupou genderu, Martina Pachmanová, naklad.Argo, Praha 2004

Požadavky

Základy dějin filosofie a dějin umění

Garant

PhDr. Vlasta Čiháková-Noshiro

Vyučující

PhDr. Vlasta Čiháková-Noshiro