Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí elektronika (FEKT-BREB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-BREB - Řídicí elektronika, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Zvládnutí základních teoretických i praktických dovedností pro samostatný návrh řídicích analogových a digitálních obvodů.

Osnova

1. Pasivní obvodové prvky R,L,C, lineární/nelineární, parametrické/neparametrické.2. Parametrické prvky jako snímače neelektrických veličin.3. Základní zákony a pravidla pro řešení lineárních elektrických obvodů.4. Přenosové čtyřpóly, dvojbrany. Základní přenosové parametry. Konkrétní pasivní dvojbrany RC, RLC, transformátor napětí, transformátor proudu.5. Bipolární a unipolární tranzistory - nastavení ss. pracovního bodu, h-parametry. Zapojení: SE, SC, SB, rozdílový zesilovač, kaskody, proudová zrcadla.6. Vnitřní struktura operačních zesilovačů.7. Lineární zapojení s operačními zesilovači.8. Nelineární zapojení s operačními zesilovači.9. Digitální obvody kombinační, sekvenční.10. Syntéza kombinačních obvodů.11. Syntéza sekvenčních obvodů.12. D/A převodníky.13. A/D převodníky.

Literatura

Dostál J.: Operační zesilovače. SNTL, Praha, 1981. (CS)Chee-Mun Ong: Dynamic Simulation of Electric Machinery. Prentice-Hall, 1998. (EN)Sobotka Z.: Kurs číslicové techniky. SNTL, Praha 1974. (CS)Patočka M., Vorel P.: Řídicí elektronika - pasivní obvody. (CS)Patočka M., Vorel P.: Řídicí elektronika - aktivní obvody. (CS)Patočka M., Burian F.: Sbírka řešených příkladů z řídicí elektroniky (CS)Ayers J. E.: Digital integrated circuits, Analysis and design. CRC PRESS, N.Y., 2004, ISBN 0-8493-1951-X. (EN)Crecraft D., Gorham D.: Electronics. Nelson Thornes Ltd., U. K., 2003, second edition, ISBN 0-7487-7036-4. (EN)

Požadavky

Z oblasti aplikované matematiky musí mít student tyto předchozí znalosti:- Využívat a aplikovat matematické operace s komplexními čísly ve složkovém i polárním tvaru (sčítání, odečítání, násobení, dělení dvou čísel, absolutní hodnota, usměrňování komplexního zlomku).- Aplikovat základní principy integrálního a diferenciálního počtu funkce jedné proměnné (popis funkce cívky, tj. indukční zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, podobně popis funkce kondenzátoru).Student, který si zapíše předmět, musí mít tyto předchozí znalosti:- Definovat impedanci, reaktanci a admitanci kondenzátoru.- Definovat impedanci, reaktanci a admitanci cívky.- Prakticky umět využívat a aplikovat následující nástroje pro analýzu a syntézu elektrických obvodů: 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon, Ohmův zákon, napěťový přenos děliče sestaveného ze dvou libovolných impedancí, výpočet paralelní kombinace dvou impedancí, Theveninova věta.

Garant

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka

Vyučující

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka