Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a metrologie (FEKT-BRJM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-BRJM - Řízení jakosti a metrologie, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k zabezpečování jakosti výrobků a služeb, s úlohou norem v systémech řízení a s normalizací, metrologií a zkušebnictvím.

Osnova

1. Význam a pojetí jakosti u nás a v zahraničí, základní pojmy. 2. Přístupy k zabezpečování jakosti výrobků a služeb. 3. Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví. 4. Technické požadavky na výrobky. Jakost a ochrana spotřebitele. 5. Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst. 6. Zabezpečování jakosti v marketingu, v předvýrobní přípravě, v zásobování, ve výrobě a při jejím řízení. Ochrana jakosti v povýrobní etapě. 7. Ověřování jakosti. Metrologické zabezpečení jakosti. Jakost a logistika. 8. Přehled moderních přístupů k zabezpečování jakosti.9. Úloha norem ISO, EN a ČSN v systémech řízení, přístupy ISO versus přístupy TQM. 10. Nástroje regulace jakosti v EU. Informační systém o požadavcích EU a jeho dostupnost v ČR. 11. Zlepšování jako základní princip managementu jakosti. Metodologie zlepšování. Nástroje managementu a řízení jakosti. 12. Metody a techniky optimalizace jakosti a prevence chyb. 13. Jakost jako faktor úspěšnosti firmy.

Literatura

Polsterová, H., Rozsívalová, Z.: Řízení jakosti. (CS)Montgomery, D. C.. Introducion to Statistical Quality Control. John Wiley, New York, 1996

Požadavky

Žádné.

Garant

Ing. Helena Polsterová, CSc.

Vyučující

Ing. Helena Polsterová, CSc.