Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a kontrola jakosti (FEKT-BRKJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-BRKJ - Řízení a kontrola jakosti, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zavádění systémů řízení jakosti v elektrotechnické výrobě a legislativou v ČR a v EU.

Osnova

1.Význam a pojetí jakosti. Politika a cíle jakosti. Pochopení, uplatňování a dodržování politiky jakosti. Odpovědnost vedení. 2. Vytvoření systému jakosti. Přehled přístupů k jakosti. Postupy vytvoření systému jakosti. Plnění požadavků na jakost. Jakost jako faktor úspěšnosti firmy. 3. Řízení dokumentů a údajů. Schvalování a vydávání dokumentů a údajů. Změny dokumentů a údajů. 4. Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Akreditace zkušeben a certifikačních míst. Stav systému řízení jakosti v České republice a v Evropské unii. 5. Identifikace a sledovatelnost výrobku v souladu s normami řady ČSN, ISO a EN. Management kvality. Technické požadavky na výrobky. 6. Řízení provozu. Identifikace a plánování procesu výroby, instalace a servisu výrobku. 7. Kontrola a zkoušení. Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola a zkoušení. Záznamy o kontrole a zkouškách. 8. Řízení, kalibrace a udržování kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení.9. Řízení neshodného výrobku. Přezkoumání a vypořádání neshodného výrobku. Opatření k nápravě a preventivní opatření. 10. Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání výrobku. 11. Interní prověrky jakosti. Plánování a provádění interních auditů. 12. Statistické metody ke stanovení, regulaci a ověřování způsobilosti procesů a znaků jakosti. 13. Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti - normalizace, metrologie a zkušebnictví.

Literatura

Nenadál,J., Noskievčová,D. a kol.: Moderní systémy řízen jakosti. Management press, 1998, Praha (CS)Polsterová, H., Rozsívalová, Z.: Řízení jakosti. (CS)Montgomery, D. C.. Introducion to Statistical Quality Control. John Wiley, New York, 1996

Požadavky

Žádné.

Garant

Ing. Helena Polsterová, CSc.

Vyučující

Ing. Helena Polsterová, CSc.