Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a regulace 2 (FEKT-BRR2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-BRR2 - Řízení a regulace 2, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Prohloubení znalostí z předmětu RR1. Seznámit studenty s metodami analýzy chování nelineárních dymanických systémů. Návrh a praktická realizace regulátorů pro řízení nelineárních systémů. Seznámení s možností návrhu lineárních regulátorů na základě linearizace a exaktní linearizace, reléové systémy a základní princip návrhu robustního regulátoru. Získaní základních znalostí identifikace parametrů řízených systémů.

Osnova

Stručný přehled znalostí z předcházejícího kursu RR1. Popis nelineárních systémů, základní nelinearity, linearizace.Stavová trajektorie nelineárních systémů, rovnovážné stavy, typické stavové trajektorie systémů prvního a druhého řádu.Fázová trajektorie, určení času na fázové trajektorii, indexové teorémy existence mezního cyklu.Harmonická linearizace, metoda harmonické rovnováhy.Stabilita nelineárních systémů, možnosti pojetí stability nelineárních systémů.Ljapunovova metoda určení stability.Popovovo kritérium stability, věty o nestabilitě. Lineární řízení nelineárních systémů, wind-up jev.Lineární řízení nelineárních systémů - gain scheduling, zpětnovazební linearizace.Reléové systémy, systémy s proměnnou strukturou, časově optimální reléové řízení. Řešitelnost nelineárních systémů.Řízení v klouzavém režimu. Robustní řízení.Identifikace dynamických systémů.

Literatura

ŠOLC, F.; VÁCLAVEK, P.; VAVŘÍN, P. Řízení a regulace II. Brno: VUT, 2004. s. 1 ( s.) (CS)Kotek, Kubík,:Teorie automatického řízení II. (CS)Razím, M., Štecha, J.: Nelineární systémy, ČVUT 1997 (CS)Slotine, J., Weiping, L.: Applied Nonlinear Control. Pearson Education, 1990. (EN)Khalil, H.K.: Nonlinear Systems. Prentice Hall, 1996. (EN)Gelb, A., Velde, W.: Multiple-input Describing Functions and Nonlinear System Design. McGraw-Hill, 1968. (EN)

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Je předpokládána znalost řízení lineárních systémů v rozsahu kurzu BRR1 a modelování v rozsahu kurzu BMOD.

Garant

prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Vyučující

prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.Ing. Libor Veselý, Ph.D.Ing. Lukáš OtavaIng. Miloslav Richter, Ph.D.