Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie současnosti - postmodernismus (FEKT-CFSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-CFSP - Filosofie současnosti - postmodernismus, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je především pomoci studentům ve vlastní samostatné orientaci v mnohdy nepřehledné situaci současného člověka. Dalším cílem je poskytnutí potřebného přehledu k tomu, aby si student mohli nalézt a vytvořit svůj vlastní obraz světa. Látka je seřazena a vybrána s respektováním historicky zcela nových podmínek multikulturní společnosti globalizovaného světa.

Osnova

1.Inventura našeho současného světa, základní danosti lidské existence – výchozí hodnoty dalšího uvažování. Obsah pojmů „moderna“ a „postmoderna“2.Pluralita, multikulturnost, postmoderna – proč je mnoho náboženských a filosofických směrů a kde se vzaly, smysl a funkce náboženských a filosofických soustav. Postmoderní koncepce polycentričnosti pravdy.3.Kořeny současného pluralismu v základech evropské kultury, různé možné způsoby vzájemné koexistence odlišných principů, izolace, monopol, proti sobě, vedle sebe 4.Současné náboženské směry – od světových náboženství po nekonformní skupiny. Náboženství kmenová a univerzalistická, polytheismus, dualismus a monotheismus, fideistické (náboženské) prvky v myšlení, mýty staré a moderní5.Filosofické, nenáboženské způsoby vidění světa, jejich původ a vznik. Počátky vědeckého myšlení v Řecku, první filosofové. 6.Sofisté – zakladatelé linie, vedoucí až k současnému postmodernímu relativismu a pragmatismu7.Platon – věčně inspirativní podobenství o světě ideí, zakladatel utopických, idealistických, sociálně reformních podob představ o společnosti, ve kterých může být role státu povážlivě přetížena. Současné formy myšlení, navazující na Platona8.Aristoteles – východiskem je realita, nikoliv idea a ideál. Vyústění v představě dokonale propojeného světa, nadaného smyslem a účelem nejen v celku, ale i v každé jednotlivosti. Na konci z něj čerpá jak náboženství (novotomismus), tak vcelku atheistický liberalismus. Od personalismu k individualismu.9.Středověká syntéza, největší a jediný univerzální nábožensko-filosofický systém v dějinách evropské kultury – chvály a výtky na adresu středověku10.Rozpad středověkého univerzálního systému, jeho možné příčiny, příznaky a důsledky. Co nového (moderního) přichází místo starého. Hledání nového určujícího principu.11.Vliv a důsledky objevů na poli věd a techniky, nová ekonomická a politická učení (dodnes živá)12.Válka a revoluce, průvodní jevy evropské kultury, jejich filosofická východiska a vyústění. Konflikt či koexistence civilizací. Globalizace jako nový fenomén. Ekonomika jako určující princip.13.Budoucnost světa, pesimistické a optimistické vize. Místo jedince v globální informační znalostní společnosti

Literatura

Dějiny světa Dějiny náboženství (Eliade, různí autoři)Dějiny filosofieDějiny politických a ekonomických učení (Hearnshaw F.J.C; Mertl J; Mendl B.; různí další autoři)Lyotard, J-F.: O postmodernismu, Praha 1993

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Garant

ThMgr. Milan Klapetek

Vyučující

ThMgr. Milan Klapetek