Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a regulace (FEKT-HRRE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-HRRE - Řízení a regulace, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Používat,sestavovat a seřizovat jednodušší systémy přímého i zpětnovazebního řízení.

Osnova

1. Úvod. Definice ovládání, řízení a regulace (řízení bez a se zpětnou vazbou). Základní veličiny a přenosy. Praktické příklady: dynamo s cizím buzením, servomechanismus, regulace teploty.2. Stabilita obvodů se zp. vazbou. Stabilita diskrétních a diskretizovaných systémů. Zjednodušené Nyquistovo kriterium stability. Opakování (respektive aplikace algebraických kriterií na zpětnovazební regulační obvody), Nyquistovo frekvenční kriterium.3. Základní typy regulátorů. Proporcionální regulace. Integrační regulátor. PID regulace. Vše v časové oblasti, tj. podle překmitu a doby trvání přech. děje. 4. Návrh regulátorů. Metoda optimálního časového průběhu, metoda Zieglera-Nicholse.5. PSD regulátory. Speciality diskrétních obvodů. Náhrada vzorkovače s tvarovačem. 6. Rozvětvené obvody: s pomocnou řídící veličinou, akční veličinou, s měřením poruchy, s modelem (zejména pro soustavy s dopravním zpožděním).

Literatura

Blaha, P., Vavřín, P.: Řízení a regulace I. Elektronické texty VUT. (CS)Vavřín, P.: Teorie automatického řízení I. Vysoké učení technické v Brně, 1991. (CS)Distefano, J. J., Stubberud, A. R. and Williams, I. J.: Feedback and Control Systems. McGraw-Hill Companies, 1994. (EN)

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovi středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Garant

doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.