Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí elektronika (FEKT-KREB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-KREB - Řídicí elektronika, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Zvládnutí základních teoretických i praktických dovedností pro samostatný návrh řídicích analogových a digitálních obvodů.

Osnova

1. Pasivní obvodové prvky R,L,C, lineární/nelineární, parametrické/neparametrické.2. Parametrické prvky jako snímače neelektrických veličin.3. Základní zákony a pravidla pro řešení lineárních elektrických obvodů.4. Přenosové čtyřpóly, dvojbrany. Základní přenosové parametry. Konkrétní pasivní dvojbrany RC, RLC, transformátor napětí, transformátor proudu.5. Bipolární a unipolární tranzistory - nastavení ss. pracovního bodu, h-parametry. Zapojení: SE, SC, SB, rozdílový zesilovač, kaskody, proudová zrcadla.6. Vnitřní struktura operačních zesilovačů.7. Lineární zapojení s operačními zesilovači.8. Nelineární zapojení s operačními zesilovači.9. Digitální obvody kombinační, sekvenční.10. Syntéza kombinačních obvodů.11. Syntéza sekvenčních obvodů.12. D/A převodníky.13. A/D převodníky.

Literatura

Dostál J.: Operační zesilovače. SNTL, Praha, 1981.Chee-Mun Ong: Dynamic Simulation of Electric Machinery. Prentice-Hall, 1998.Sobotka Z.: Kurs číslicové techniky. SNTL, Praha 1974.Patočka M., Vorel P.:Řídicí elektronika - pasivní obvody.Patočka M., Vorel P.:Řídicí elektronika - aktivní obvody.Patočka M., Vorel P., Kerlin T.: Řídicí elektronika - laboratorní cvičení.

Požadavky

- Student by měl ovládat výpočty s komplexními čísly. - Student by měl ovládat Kirchoffovy zákony - nikoliv jen „encyklopedicky“, ale prakticky, s jasným vhledem do konkrétní praktické situace.- Student by měl ovládat praktický přístup k teoretickému řešení lineárních obvodů (postupné zjednodušování, princip superpozice, náhrada napěťového zdroje se sériovým odporem zdrojem proudovým s paralelním odporem či naopak, Theveninova věta). Měl by umět v dané situaci zvolit nejvhodněší metodu a použít ji, což vyžaduje nácvik. Měl by chápat, že metoda smyčkových proudů či uzlových napětí je mechanicky vykonavatelná metoda tj. s jednoduchou aplikací na danou situaci ovšem s pracným řešením soustavy lineárních rovnic a je tedy ve většině případů pro ruční analýzu obvodů neefektivní (příliš pracná, pomalá, nevhodná).- Student by měl chápat geometrickou interpretaci pojmu derivace, určitý a neurčitý integrál. Musí to umět doložit na příkladech (nakreslit funkci vzniklou jako derivace či neurčitý integrál jiné nakreslené funkce – např. konstanta, obdélník, lineární nárůst atd.). Musí prakticky chápat význam integrační konstanty.

Garant

doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.