Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a regulace 1 (FEKT-KRR1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-KRR1 - Řízení a regulace 1, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Používat,sestavovat a seřizovat jednodušší systémy přímého i zpětnovazebního řízení.

Osnova

1. Úvod. Definice ovládání, řízení a regulace (řízení bez a se zpětnou vazbou). Základní veličiny a přenosy. Praktické příklady: dynamo s cizím buzením, servomechanismus, regulace teploty.2. Regulované soustavy. Identifikace a aproximace.3. Standardní přenosy ve zpětn.řízení. Ustálené hodnoty proměnných. Standardní struktury regulačních obvodů, charakteristický polynom. Vliv diskretizace (bloková schémata).4. Stabilita obvodů se zp. vazbou. Stabilita diskrétních a diskretizovaných systémů. Nyquistovo kriterium stability. Opakování (respektive aplikace algebraických kriterií na zpětnovazební regulační obvody), Nyquistovo frekvenční kriterium.5. Proporcionální regulace. Integrační regulátor. PID regulace. Vše v časové oblasti, tj. podle překmitu a doby trvání přech. děje. 6. Metoda geometrického místa kořenů (g.m.k.). Integrální kriteria kvality regulace. 7. Návrh regulátoru pomocí standardního tvaru frekvenční charakteristiky otevřeného obvodu. Metoda optimálního modulu. 8. Metoda požadovaného rozložení pólů uzavřeného obvodu, metoda standardních tvarů charakteristického polynomu, metoda optimálního časového průběhu, metoda Zieglera-Nicholse.9. Speciality diskrétních obvodů. Náhrada vzorkovače s tvarovačem. 10. Návrh regulátoru na konečný regulační děj.11. Rozvětvené obvody: s pomocnou řídící veličinou, akční veličinou, s měřením poruchy, s modelem (zejména pro soustavy s dopravním zpožděním). 12. Vícerozměrové řídící systémy. Autonomnost, invariantnost.

Literatura

Kubík,Kotek,Štecha:Teorie řízení, SNTL 1984. (CS)Vavřín:Teorie řízení 1,VUT 1991 (CS)Distefano, J. J., Stubberud, A. R. and Williams, I. J.: Feedback and Control Systems. McGraw-Hill Companies, 1994. (EN)Vavřín,Zelina:Automatické řízení počítačem,SNTL 1982 (CS)Blaha, P., Vavřín, P.: Řízení a regulace I. Základy regulace lineárních systémů - spojité a diskrétní. Elektronické skriptum VUT. (CS)

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a matematiky v rozsahu povinných kurzů.

Garant

doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.