Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (FEKT-LFIP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-LFIP - Finance podniku, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout komplexní pohled na základy financování podniku a na úlohu finančního managementu.

Osnova

1. Časová hodnota peněz. Riziko a výnos2. Zobrazení majetku a zdrojů financování podniku. Náklady a výnosy podniku.3. Příjmy a výdaje. Zakladatelský rozpočet.4. Finanční okolí podniku 5. Majetková struktura podniku. Dlouhodobý majetek. Odpisy.6. Zásoby a jejich oceňování. Modely řízení zásob.7. Vznik a evidence pohledávek. Řízení peněžního toku.8. Finanční struktura podniku. Faktory ovlivňující finanční strukturu podniku.9. Interní zdroje financování.10. Externí zdroje financování – vlastní a cizí. 11. Financování pořízení majetku leasingem12. Základy finanční analýzy13. Investiční rozhodování. Metody hodnocení investičních projektů

Literatura

VALACH, J. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS,1997, ISBN 80-901991-6-X

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Garant

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.