Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dynamických soustav (FEKT-LRDS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-LRDS - Řízení dynamických soustav, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Teoretická příprava pro navazující kursy Elektrické pohony 2. a Střídavé regulační pohony.

Osnova

Linearizace modelu. Řešení na počítači. Stavový model asynchronního a synchronního motoru.Vektorové řízení. Syntéza algoritmů regulace metodou optimálního modulu a symetrického optima. Syntéza rozvětvených regulačních systémů. Číslicové regulační obvody. Číslicová filtrace. Metoda fázové roviny. Regulátory v klouzavém režimu. Metoda harmonické linearizace. Stavová regulace s pozorovatelem.LQR regulátory. Fuzzy a neuronová regulace

Literatura

SKALICKÝ, J.: Teorie řízení 1VAVŘÍN, P., JURA, P.:

Požadavky

student musí umět:- aplikovat diferenciální rovnice pro popis elektromechanických systémů jak v časové oblasti, tak v operátorovém tvaru- teorii lineárních systémů tj. přenosové funkce, stavové matice, zpětnovazební systémy – analýza (přesnost, stabilita), syntéza PID regulátoru- ovládat softwarový nástroj MATLAB SIMULINK

Garant

Ing. Petr Huták, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petr Huták, Ph.D.