Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řidící členy v elektrických pohonech (FEKT-LREP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-LREP - Řidící členy v elektrických pohonech, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti se seznámí s činností a návrhem specifických analogových a digitálních obvodů aplikovaných v řídicí elektronice elektrických pohonů.

Osnova

1. Snímání proudu ze silového obvodu měniče - problematika bočníku.2. Měřicí transformátor proudu - náhradní schéma, analýza souvislostí, návrh. Impulsní transformátor proudu pro jednočinné a dvojčinné aplikace - detailní návrh.3. Rogowského cívka - detailní rozbor, návrh cívky i obvodů, vf aplikace s pasivní integrací.4. Metody snímání napětí, metody vyhodnocení výstupního výkonu DC/DC měničů, aplikace.5. Typické obvodové realizace v řídicích obvodech pulsních měničů.6. Generátory obdélníkových signálů.7. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - systémové požadavky, typická úskalí a jejich řešení, saturační ochrana, možnosti realizace galvanického oddělelní (detailní popis typických řešení).8. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - relizace zdroje pro napájení sekundárních obvodů budiče.9. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT - použití nábojové pumpy, varianty řešení, výhody a nevýhody. Rozbor konkrétních budičů, porovnání výhod a nevýhod.10. Fázový závěs - princip, teoretický rozbor, aplikace, ukázky praktických zapojení.11. Indukční snímače polohy12. Propojování důležitých souvislostí a znalostí - soustava DC/AC střídač + asynchronní stroj s kotvou nakrátko13. Propojování důležitých souvislostí a znalostí - soustava DC/AC střídač + synchronní stroj s PM

Literatura

Patočka M., Vorel P.: Řídicí elektronika - pasivní obvody (CS)Patočka M., Vorel P.: Řídicí elekronika - aktivní obvody (CS)Mráz Z.: Řídicí členy elektrických pohonů (CS)

Požadavky

- Student by měl ovládat lineární a nelineární zapojení s OZ (invertující i neinvertující – zesilovače, dolní propusti, regulátory P, I, PI, komparátory bez hystereze, s hysterezí). - Student by měl mít znalosti z magnetismu (definice a vzájemné souvislosti základních veličin, skutečné teoretické porozumění činnosti cívky a napěťového transformátoru – nikoliv pouze z pohledu provozu s harmonickými průběhy).- Student by měl ovládat principy silových obvodů DC/DC a DC/AC měničů. Měl by mít znalosti o spínacích součástkách používaných v těchto obvodech včetně praktických informací (doby sepnutí tranzistorů, zotavovací doby diod, strmosti du/dt atd.). Měl by rozumět i typickým parazitním jevům týkajících se těchto součástek a těchto silových obvodů.- Student by měl před studiem předmětu MREP absolvovat již předmět MPEL (Průmyslová elektronika) a především předměty Výkonová elektronika 1 a 2.

Garant

doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.