Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (FEKT-MFIP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-MFIP - Finance podniku, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout komplexní pohled na základy financování podniku a na úlohu finančního managementu.

Osnova

Struktura předmětu. Organizace studia a zkoušek. Úloha a cíle finančního řízení podniku. Principy finančního řízení.Časová hodnota peněz. Riziko a výnos.Zdroje informací pro finanční rozhodování – srovnatelnost informací, vliv inflace, hodnověrnost a neurčitost.Finanční okolí podniku.Majetková struktura podniku.Oceňování majetku podniku. Finanční struktura podniku. Zdroje financování. Základní pravidla financování.Interní zdroje financování. Metody investičního rozhodování. Řízení oběžného majetku podniku. Řízení likvidity, přehled o peněžních tocích.

Literatura

BREALEY, R.A. a MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí (překlad) Praha, Victoria Publishing, 1992, EAST Publishing 1999. ISBN 80-85605-24-4.RADOVÁ J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. Praha, Grada 1993, ISBN 80-85623-27-7Režňáková, M. a Zinecker, M. Finanční management, II. část. VUT v Brně, FP: 2003, ISBN 80-214-2488-5.Režňáková, M. Finanční management, I. část. VUT v Brně, FP: 2003, ISBN 80-214-2487-7;VALACH, J. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS,1997, ISBN 80-901991-6-XVALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha: EKOPRESS, 2001. 450 str., ISBN 80-86119-38-6Jindřichovská, I., Blaha, Z. S.: Podnikové finance. Praha Management Press 2001, ISBN 80-7261-025-2Kisslingerová, E. a kol.: Manažerské finance. Praha C. H. Beck 2004

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Garant

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.