Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení elektrizačních soustav (FEKT-MRES)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-MRES - Řízení elektrizačních soustav, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Znalost základních matematických modelů pro řízení propojených elektrizačních soustav, zejména: Výpočty toku výkonů a regulace napětí, řízení kmitočtu, hospodárná výroba výkonů, hodnocení spolehlivosti ES a dispečerské řízení.

Osnova

Metody výpočtu ustáleného chodu. Newton-Raphsonova iterační metoda. Zjednodušená Newtonova iterační metoda. Hospodárné rozdělování výroby výkonů. Komplexní optimalizace. Zobecněná úloha optimalizace. Regulace kmitočtu-primární,sekundární,terciární. Regulace kmitočtu a předávaných výkonů v propojených soustavách. Regulace napětí transformátory. Zdroje a spotřebiče jalového výkonu. Regulace napětí jalovým výkonem. Metody hodnocení spolehlivosti provozu ES. Dispečerské řízení.

Literatura

Stagg G.W.,El-Abiad A.H.:Computer methods in pow.syst.analysis,McGraw Hill 1968Arrillaga J.,Arnold C.P.:Computer analysis of pow.syst.,John Wiley 1992Kolcun M., Griger V: Riadenie prevádzky elektrizačných sústav ISBN 80-89061-76-1Mercury-Smékal 2003Haluzík, E.: Řízení provozu elektrizačních soustav, skriptum VUT v Brně, 1983, 126s.Kolcun, M., Chladný, V., Varga, L.: Počítačová analýza elektrizačnej sústavy, TU Košice 2006, ISBN 80-8073-453-4Kersting, W. H.: Distribution System Modeling and Analysis, 2012, ISBN 978-1-4398-5622-2

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Garant

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Vyučující

Ing. Marek Kopičkadoc. Ing. Petr Toman, Ph.D.Ing. David Topolánek, Ph.D.