Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výroby (FEKT-MRIV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-MRIV - Řízení výroby, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Je orientován na oblast řízení produkčních procesů ve všech sférách průmyslu. Cílem je seznámit se a zvládnout provozní, technické, organizační a manažerské kategorie, koncepce, modely a techniky řízení, terminologií a metodologií vstupních a transformačních a výstupních prvků výrobních procesů. Seznamuje s technikami využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobě.

Osnova

Podstata a cíle managementu výroby. Postavení výroby v systému řízení podniku. Strategický a taktický management výroby. Operativní management výroby. Zajišťování výroby zdroji. Příprava výroby. Výrobní kapacita a její plánování Tvorba výrobního systému (výrobní základna, pracovníci) Zajištění výroby materiálem Průběžná doba výroby složitého výrobku Průběžná doba výroby Zabezpečení plynulosti výrobního procesu. Technická obsluha výroby. Péče o výrobní základnu. Totálně produktivní údržba Energetický management.Hospodaření nářadím. Operativní plánování a operativní evidence výroby. Systémy PPS. Metody řízení výrobního procesu

Literatura

ADAM,E.A.,EBERT,R.: Production and Operation Management. Third edition.Prentice-Hall int. 1986.BENEŠOVÁ,A.,KOTLASOVÁ,V.,HRŮZOVÁ,H. Příprava a operativn řízení výroby. Praha SNTL, 1990.CANNON,T.,SHAW,S. Svět obchodu. Brno Albion, 1992DILWORTH,J.B. Production and operations Management. New York: McGrawDRUCKER,P.F. Management pro 21. století. Praha Management Press, 1993.HAHN,D.,LASSMANN,G.: Produktionswirtschaft - Controlling industrieller Produktion.Physica-Verlag Heidelberg,1989.JUROVÁ,M. Řízení výroby, Brno, FP VUT, 1994JUROVÁ,M. Řízení výroby, Brno, FP VUT, 1994KOŠTURIAK,J.,GREGOR,M. Podnik v roce 2001. Praha Grada, 1993.MAKOVEC,J. a kol. Organizace a plánování výroby. Praha VŠE, 1993.MAKOVEC,J. a kol. Základy řízení výroby. Praha VŠE, 1992MOOR,H.A. : Energie - controlling. Dbv-Verlag, Graz, 1995.MORITA,A. Made in Japan. Praha Pragma, 1992SYNEK,M. a kol. Manažérská ekonomika. Praha, GRADA 1996 ISBN 80-7169- 211-5TOMEK,G.,VÁVROVÁ,V. Řízení výroby. Praha GRADA 1999 ISBN 80-7169-578-5TOMEK,J. Operativní řízení výroby. Praha SNTL, 1990WEISS,H.J.,GERSHON,M.E. : Production and Operation Management. Allyon and Bacon, 1989.ZAPFEL,G. Taktisches Produktions - Management. Walter de Grayter, Berlin, New York 1989.Časopisy : Podniková organizace, Moderní řízení, Obchodník

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Garant

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.