Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie současnosti - postmodernismus (FEKT-XFSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-XFSP - Filosofie současnosti - postmodernismus, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je především pomoci studentům ve vlastní samostatné orientaci v mnohdy nepřehledné situaci současného člověka. Dalším cílem je poskytnutí potřebného přehledu k tomu, aby si student mohli nalézt a vytvořit svůj vlastní obraz světa. Látka je seřazena a vybrána s respektováním historicky zcela nových podmínek multikulturní společnosti globalizovaného světa.

Osnova

Inventura našeho současného světa, základní danosti lidské existence – výchozí hodnoty dalšího uvažování. Obsah pojmů „moderna“ a „postmoderna“. Pluralita, multikulturnost, postmoderna – proč je mnoho náboženských a filosofických směrů a kde se vzaly, smysl a funkce náboženských a filosofických soustav. Postmoderní koncepce polycentričnosti pravdy. Kořeny současného pluralismu v základech evropské kultury, různé možné způsoby vzájemné koexistence odlišných principů, izolace, monopol, proti sobě, vedle sebe Současné náboženské směry – od světových náboženství po nekonformní skupiny. Náboženství kmenová a univerzalistická, polytheismus, dualismus a monotheismus, fideistické (náboženské) prvky v myšlení, mýty staré a moderní. Filosofické, nenáboženské způsoby vidění světa, jejich původ a vznik. Počátky vědeckého myšlení v Řecku, první filosofové. Sofisté – zakladatelé linie, vedoucí až k současnému postmodernímu relativismu a pragmatismu. Platon – věčně inspirativní podobenství o světě ideí, zakladatel utopických, idealistických, sociálně reformních podob představ o společnosti, ve kterých může být role státu povážlivě přetížena. Současné formy myšlení, navazující na Platona. Aristoteles – východiskem je realita, nikoliv idea a ideál. Vyústění v představě dokonale propojeného světa, nadaného smyslem a účelem nejen v celku, ale i v každé jednotlivosti. Na konci z něj čerpá jak náboženství (novotomismus), tak vcelku atheistický liberalismus. Od personalismu k individualismu. Středověká syntéza, největší a jediný univerzální nábožensko-filosofický systém v dějinách evropské kultury – chvály a výtky na adresu středověku. Rozpad středověkého univerzálního systému, jeho možné příčiny, příznaky a důsledky. Co nového (moderního) přichází místo starého. Hledání nového určujícího principu. Vliv a důsledky objevů na poli věd a techniky, nová ekonomická a politická učení (dodnes živá) Válka a revoluce, průvodní jevy evropské kultury, jejich filosofická východiska a vyústění. Konflikt či koexistence civilizací. Globalizace jako nový fenomén. Ekonomika jako určující princip. Budoucnost světa, pesimistické a optimistické vize. Místo jedince v globální informační znalostní společnosti.

Literatura

Dějiny světa(Wells H.G.; Kosina a různí další autoři)Dějiny náboženství(Eliade, různí autoři)Dějiny filosofie(Rádl E; Kratochvil J., Durant W.; a různí další autoři)Dějiny politických a ekonomických účení (Hearnshaw F.J.C; Mertl J; Mendl B.; různí další autoři)Lyotard, J-F.: O postmodernismu, Praha 1993Selech, W.: Naše postmoderní moderna, Praha 1994Quesnel, M. D.: Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme, Praha 2002Huntington S. P.: Střet civilizací, Praha 2001

Požadavky

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Garant

ThMgr. Milan Klapetek

Vyučující

ThMgr. Milan Klapetek