Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů informačních systémů (FIT-IRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIT-IRP - Řízení projektů informačních systémů, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech řízení projektů informačních systémů. Detailně se seznámit se základními technikami řízení projektů a procvičit tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů IS.

Osnova

Osnova přednášek:Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení. Souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení. Zahájení projektu. Řízení rozsahu prací projektu. Řízení času v rámci projektu. Řízení lidských zdrojů Řízení komunikace v rámci projektu. Řízení nákladů projektu. Řízení rizik. Řízení kvality. Řízení obstarávání v rámci projektu. Řízení integrace v rámci projektu.Uzavření projektu. Metody a postupy využívané v projektovém řízení. Softwarová podpora využívaná v projektovém řízení. Osnova numerických cvičení:Seznámení s MS Project programovým produktem. Odhadování nákladů, stanovení rozpočtu a řízení nákladů projektu.Osnova počítačových cvičení:Vytvoření plánu týmového projektu v MS Project programovém produktu.Osnova ostatní - projekty, práce:Studenti pracují v týmech (až 10 studentů), řeší reálný problém podle vypracovaného plánu projektu.

Literatura

Kališ J., Říha M.: Microsoft Office Project, Kompletní průvodce pro verze 2007 a 2003, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-1931-0. Svozilová, A.: Projektový management, GRADA Publishing, 2007, ISBN 80-247-1501-5. Němec, V.: Projektový management, GRADA Publishing, a.s., 2007, ISBN 80-247-0392-0. Rosenau M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-218-1. A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fourth Edition, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1526-8. Kerzner, H.: Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 13 978-0-471-74187-9. Pitaš, J. a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o.s., 2008, ISBN 978-80-214-3665-7. Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2848-3. Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, ISBN 0849319323. Hallows J. Information Systems Project Management, 1998. Rašovský M.: Operační analýza a modelování, skriptum MZU Brno, 1998.

Požadavky

Znalosti vyšší matematiky.

Garant

doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.