Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Anglický jazyk B1 - 1 (FP-AJ1B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-AJ1B - Anglický jazyk B1 - 1, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
AJ-odpovědi test, pouze písmena Neznámý 17.12.2018 18:39 4

Další informace

Cíl

Kurz je zaměřen na výuku druhého cizího jazyka na obecné úrovni. Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci na úrovni B1 (intermediate).

Osnova

1. U1 Making connections. Grammar - Present simple. Vocabulary - Social networks and the internet2. U1 Making connections. Work skills -Writing a professional profile. Functions - networking3. U2 International design. Grammar - Past Simple, Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous. Vocabulary - Starting new business; phrasal verbs4. U2 International design. Work Skills - Team meetings. Functions - Checking progress; delegating tasks5. U3 Future lifestyles. Grammar - will, may, might, be likely/possible. Vocabulary - The speed of change, describing cause and effect6. U3 Future lifestyles. Work skills - Emails 1: confirming arrangements. Functions - Making arrangements.7. Opakování U1-U38. U4 Heritage. Grammar - Making comparisons. Vocabulary - City descriptions; -ing vs -ed adjectives9. U4 Heritage. Work skills - Presentations 1: using visual aids. Functions - Giving opinions10. U5 Fashion and Function. Grammar - Modal nad Related verbs: have to, must, need to, be allowed to, can. Vocabulary - Colours nad colour idioms; prefixes11. U5 Fashion and Function. Work skills - Telephoning. Functions - Giving advice and suggestions12. Opakování U4-U5 13. Zápočtový test

Literatura

HARDING Keith, LANE Alastair. International Express Intermediate: Student’s Book. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-459786-9 (EN)eLearning - elektronické materiály Ústavu jazyků FSI. . (CS)MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)

Požadavky

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "pre-intermediate".

Garant

Mgr. Dita Gálová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Ilona Pavlíková