Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza a plánování (FP-CFAP-CZV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-CFAP-CZV - Finanční analýza a plánování, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Není specifikováno.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. Kompletní průvodce s příklady. 1. vydání, Praha, GRADA Publishing 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4.KISLINGEROVÁ,E. a kol.: Manažerské finance.1.vydání.Praha:C.H.Beck,2004.714s. ISBN 80-7179-802-9SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2001. 220s. ISBN 807226-562-8.KOVANICOVÁ, D. a KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví (I. – III.).1. vyd. Praha: Polygon, 1995,1996. 214+287+235 s.ISBN 80-901778-4-0SEDLÁČEK,J.:Cash-Flow.Brno,Computer Press 2003,190s. ISBN 80-7226-875-9. KISLINGEROVÁ E., HNILICA J. Finanční analýza. 1. vydání Praha C. H. Beck 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3.SŮVOVÁ.H.a kol.:Finanční analýza. 1.vydání Praha:Bankovní institut,1999. 622s. ISBN 80-7265-027-0 SŮVOVÁ H. a kol. Finanční analýza. 1.vydání Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s. ISBN 80-7169-694-3.FOTR,J.:Strategické finanční plánování. 1.vydání Praha:GRADA Publishing 1999.149s ISBN 80-7169-694-3.DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6.

Požadavky

Není specifikováno.

Garant

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.