Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (FP-CFP-CZV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-CFP-CZV - Finance podniku, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy financí podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní přístupy k definování potřeb podniku, definování možných zdrojů krytí potřeb podniku, metody pro plánování a hodnocení investičních projektů, dále pak je nutné pochopit problematiku řízení peněžních toků a řízení oběžného majetku.

Osnova

Tematická náplň přednášek je následující:1. Úvod do předmětu. Podnik a jeho poslání. 2. Obsah financí podniku. Zakladatelský rozpočet podniku3. Řízení kapitálu investovaného v dlouhodobém majetku4. Řízení kapitálu investovaného v oběžném majetku: a. zásoby b. pohledávky5. Externí zdroje financování podniku a. vlastní b. cizí 6. Interní zdroje financování 7. Peněžní tok podniku8. Cíle podniku a jejich hodnocení

Literatura

BREALEY, R.A. a MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1992. 971 s. ISBN 80-85605-24-4 (CS)Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2010 (CS)FREIBERG, F. Finanční teorie a financování. 1. vyd. Praha, ČVUT 1997. 214 s. ISBN 80-01-01101-1 (CS)Koráb, Režňáková, Peterka: Podnikatelský plán v praxi. Brno: Computer Press, 2007 (CS)Režňáková, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012 (CS)Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2010 (CS)Zinecker, M. Základy financí podniku. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 194 s. ISBN: 978-80-214-3704-3. (CS)Koráb, Režňáková, Peterka: Podnikatelský plán v praxi. Brno: Computer Press, 2007 (CS)Režňáková, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012 (CS)Zinecker, M. Základy financí podniku. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 194 s. ISBN: 978-80-214-3704-3. (CS)

Požadavky

Znalost účetních výkazů, znalost účetní osnovy a účetních postupů pro podnikatele, matematické znalosti funkcí.

Garant

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.