Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Risk Management (FP-EfrmP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-EfrmP - Financial Risk Management, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

The aim of the above mentioned subject is to be familiar with the problem of financial risk management. The concepts such as risk are specified there, further credit, market, interest, unique and systematic risk. There are mentioned the possibilities of financial risk management by means of derivatives, such as forwards, futures, swaps and options. The advanced methods include description of possible use of fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithms during the process of financial risk management.

Osnova

1.Seznámení se s základními pojmy jako je riziko, úvěrové riziko a tržní riziko.2.Klasické metody řízení rizik jako je úvěrové riziko, jedinečné a systematické riziko.3.Základy derivátů jako jsou forwardy, futures swapy a opce. Příklady počítačové podpory.4.Pokročilé metody analýzy rizik za pomoci fuzzy logiky, neuronových sítí a genetických algoritmů.

Literatura

Dostál, P, Sojka, Z.: Financial Risk Management, TUB – FBM - Zlín 2008, ISBN 978-80-7318-772-9 (EN)DOSTÁL, P. Advanced Decision Making in Business and Public Services. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2013. 168 p. ISBN: 978-80-7204-747-5. (EN)Soper J. Mathematic for Economics and Business, Blackwell Publishing,UK, 2004 ISBN 1-4051-1127-5 (EN)

Požadavky

Znalosti z oblasti matematiky (lineární algebra, vektory, analýza funkcí, operace s maticemi) statistiky (analýza časových řad, regresní analýza, užití statistických metod v ekonomii), operační analýzy (základní metody optimalizace, lineární programování), finanční analýzy a plánování (analýza zisku a nákladů, cash flow, bonitní a bankrotní model).

Garant

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.