Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (FP-IrjP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-IrjP - Řízení jakosti, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro TOP management firmy.

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:Pojem jakosti a jeho vývoj, Národní politika podpory jakostiSmyčka jakosti.Základní metody řízení jakosti (FMEA, QFD, Cyklus P – D – C – A, Deník kvality, Analýza spolehlivosti). Úloha lidského činitele v jakostiSpokojenost zákazníkůSystémy řízení jakosti (ISO 9000, TQM, ISO 14 000, EFQM) Ekonomika jakostiStrategie jakosti podnikuCertifikace

Literatura

BARTES, F. Jakost v podniku. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Učební texty vysokých škol. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. 90 s. ISBN 978-80-214-3362-5. (CS)VEBER,J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publi... (CS)FREHR, H.U. Total Quality Management. Brno: Unis publishing, 1995. ISBN 3-446-17135-5. (EN)NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80 - 85943 - 63 - 8. (CS)VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2002. 164 s. ISBN 80 - 247 - 0194 - 4. (CS)

Požadavky

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství,

Garant

doc. Ing. František Bartes, CSc.

Vyučující

doc. Ing. František Bartes, CSc.