Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Ekonomické praktikum na PC (FP-KepP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-KepP - Ekonomické praktikum na PC, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Teorie a zadání příkladu - cvičení č. 2 - Klasifikace nákladů Zápisky z hodin 30.05.2018 20:48 2

Další informace

Cíl

Předmět bezprostředně navazuje na znalosti, které student získal v ekonomicky zaměřených předmětech v rámci studia. Jeho cílem je zejména prohloubit schopnost studentů třídit, analyzovat a prezentovat informace v návaznosti na konkrétně zadané rozhodovací úlohy.Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni využívat MS Excel pro účely nákladové analýzy, zpracovávat analýzy plných a variabilních nákladů, BEP analýzy a další.

Osnova

Osnova cvičení - obsah:1. Úvod do předmětu, zadání podmínek k získání zápočtu. Seznámení se s řešením úloh v MS Excel.2. Klasifikace nákladů.3.-4. Management návratnosti fixních a variabilních nákladů, analýza bodu zvratu.5.-6. Kalkulace úplných a neúplných nákladů – typový kalkulační vzorec, přirážková kalkulace.7. Odpisy8.-9. Rozhodování se o investicích.10.-11. Zadání případové studie, konzultace12. Zápočtový test.13. Hodnocení zápočtového testu, opravný zápočtový test.

Literatura

SYNEK, M. Manažerská ekonomika, 4.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. (CS)SYNEK, M. Podniková ekonomika. 4.vyd. Praha:C.H.Beck, 2006. 475s. ISBN 80-7179-892-4. (CS)FIBÍROVÁ, J. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, 1.vyd. Praha: ASPI, 2007. 430 s. ISBN 978-80-7357-299-0. (CS)BROŽ, M. Excel pro manažery a ekonomy, 1.vyd. Praha:CP Books, 2005. 424 s. ISBN 80-251-0499-0. (CS)

Požadavky

Předpokládají se znalosti z ekonomických předmětů získané dosavadním studiem a to zejména z předmětu Ekonomika podniku 1. Dále znalosti práce na PC, znalost tabulkového procesoru programu MS Excel 2010.

Garant

Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jana Hornungová, Ph.D.