Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů vývoje IT/IS (FP-MrpvK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-MrpvK - Řízení projektů vývoje IT/IS, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je tréninkovou formou seznámit studenty s mezinárodně uznávanými principy, trendy a postupy při plánování a řízení projektů, zejména při implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT). Druhým cílem je umět efektivně využít informačních a komunikačních technologií v oblasti projektového řízení. Třetím cílem je ukázat to, že pro úspěšné řízení projektů je podstatné týmové porozumění problému.

Osnova

Okruh 1: Strategie projektu Okruh 2: Principy plánování projektuOkruh 3: Teorie omezení a principy řízení více projektů současněOkruh 4: Řízení rizik a jeho nezbytnost v projektové práciOkruh 5: Jak vytvořit efektivní projektový tým Okruh 6: Mezinárodní certifikace IPMA a ČSN ISO 10006Okruh 7: Profesionální využití projektového controllingu a reportingu Okruh 8: Zakončení projektu Každý z okruhů představuje jeden až dva týdny semestru.Cvičení budou zaměřena na praktické procvičení přednášené problematiky. V rámci cvičení budou rozebírány konkrétní případové studie realizovaných projektů. Část cvičení proběhne formou moderovaných diskusí, během nichž si studenti procvičí metody procesního poradenství a formování projektových týmů.

Literatura

DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů , Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN 8086419711 (CS)BASL J.,MAYER P.,ŠMÍRA M.:Teorie omezení v podnikové praxi Zvyšování výkonnosti podniku pomocí nástrojů TOC, 1. vydání,Praha: Grada, 2003, 216 s., ISBN 80-2470613-X (CS)GOLDRATT M.E., SCHRANGENHEIM E.,PTAK A.C.: Jak vzniká zisk, 1.vydání, Praha:Grada, 2004, s. 241, ISBN 80-247-0954-6 (CS)

Požadavky

nejsou

Garant

Ing. Jiří Kříž, Ph.D.

Vyučující

Ing. Jiří Kříž, Ph.D.