Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance (FP-RfinP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-RfinP - Finance, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je vést studenty k pochopení významu a využívání služeb finančních trhů. Z tohoto hlediska: - definovat místo, význam a funkci finančního trhu v ekonomickém systému;- charakterizovat instituce peněžního trhu (centrální banka, obchodní banky) a služby, které poskytují;- uvést význam kapitálového trhu, prezentovat jeho nástroje (cenné papíry) a instituce;- prezentovat zvláštní formy financování (leasing, faktoring, forfaiting);- charakterizovat pojistný trh, jeho subjekty, nástroje;- definovat funkce a nástroje veřejných financí.

Osnova

1. Struktura předmětu. Organizace studia a zkoušek. Základní pojmy a vztahy. Finanční trh.Dohled nad finančním trhem.Bankovní soustava. 2. Měnová politika centrální banky.Mezinárodní finanční instituce. Evropská měnová unie.3. Obchodní banka a její funkce.Bankovní obchody. Pravidla obezřetného podnikání. Bankovní riziko. 4. Bankovní účty. Druhy úvěrů, úvěrová soustava, bonita klienta. Jištění úvěru. Úročení a splácení úvěrů.5. Tuzemský a zahraniční platební styk, platební operace (Šeky, platební karty, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv).6. Směnky a směnečný oběh. 7. Leasing. Faktoring. Forfaiting.8. Venture kapitál. Podpora podnikání.9. Podstata a funkce kapitálových trhů. Základní druhy cenných papírů. 10. Finanční investování. Analýza trhu s CP. 11. Finanční deriváty. Instituce trhu s cennými papíry.12. Pojišťovnictví.13. Veřejné finance.

Literatura

Režňáková, M. Finance. Finanční systém. 1. díl. Brno: CERM, 2005 (CS)Režňáková, M. Finance. Finanční systém. 2. díl. Brno: CERM, 2005 (CS)MISHKIN, FREDERIC, S. The economics of money, banking, and financial markets, 8th ed. Boston: Pearson/addison Wsley, 2007. 0-321-28726-6. (EN)MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002. 459 s. ISBN 80-86119-55-6. (CS)NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)POLOUČEK, S a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006. 716 s. ISBN 80-7179-462-7. (CS)

Požadavky

Nejsou požadované.

Garant

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.