Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (FP-RfpD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-RfpD - Finance podniku, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s novými přístupy finančního řízení podniku s důrazem na efektivní obstarání a investování kapitálu. Z tohoto hlediska je cílem předmětu: - prezentovat principy rozhodování o využití finančních zdrojů podniku; - uvést postupy při posuzování fúzí, akvizice a při finanční restrukturalizaci podniku; - věnovat pozornost problematice finančního plánování včetně analýzy rizika; - zaměřit se na řízení likvidity podniku.

Osnova

1. Definování finančních cílů podniku a jejich měření. 2. Metody hodnocení výkonnosti podniku a oceňování podniku. 3. Přístupy a kritériá ve strategickém finančním rozhodování. 4. Nové přístupy k hodnocení investičních záměrů. Riziko investičních projektů. 5. Řízení platební schopnosti podniku.

Literatura

DAMODARAN, A. Applied corporate finance: a user´s manual. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. 658 s. ISBN 0-471-66093-0. (EN)DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. 685 s. ISBN 0-471-75121-9. (EN)DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 487 s. ISBN 978-80-7261-170-6. (CS)KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. (CS)MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. (CS)MAŘÍK, M. a kol. Metoda oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 402 s. ISBN 80-86119-57-2. (CS)

Požadavky

Předmět navazuje na znalosti z obecné ekonomie a podnikové ekonomiky.

Garant

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.