Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podnikových projektů (FP-RrppC)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-RrppC - Řízení podnikových projektů, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s aktuálním stavem poznání v oblasti řízení podnikových projektů. K tomu je nutné procvičit získané znalosti, a to aplikováním na konkrétním projektu. Student si takto ověří behaviorální, technické a kontextové kompetence v podobě vlastních dovedností.

Osnova

1. Projektový management podle standardu International Project Management Association2. Project Management Body of Knowledge, metodika řízení projektů podle Project Management Institute3. Organizační struktura řídícího týmu projektu, jejich role a zodpovědnosti4. Procesní model projektu 5. Základní principy garantující dobrou praxi pro řízení projektu6. Témata pokrývající oblasti, které musí být kontinuálně řízeny během projektu7. Procesy v rámci logického toku životního cyklu projektu 8. Řízení na základě vyjímek a řízení změn9. Koordinace a řízení projektových portfolií a programů10. Ukazatele ekonomického hodnocení projektů a řízení dosažené hodnoty11. Hodnocení vyspělosti projektového řízení12. Projektové řízení služeb13. Norma ČSN ISO 21500 pro řízení projektů

Literatura

DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. (CS)MURRAY, A. a kol.. Managing Successful Projects With PRINCE2 2009 Edition. (EN)PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fifth edition. Pennsylvania: PMI, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. (EN)PITAŠ, J. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2. Brno: Společnost pro projektové řízení, 2012. ISBN 978-80-260-2325-8. (CS)ŘEHÁČEK, P. Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu. Praha: Česká společnost pro jakost, 2013. ISBN 978-80-02-02508-5. (CS)JEŽKOVÁ, Z. a kol. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. (CS)

Požadavky

Znalost základních pojmů z projektového řízení a jejich porozumění. Ovládání základních nástrojů využívaných v projektovém řízení v rámci celého životního cyklu projektu.

Garant

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.