Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výroby 1 (FP-Rrv1K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-Rrv1K - Řízení výroby 1, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů. Naučit studenta se rozhodovat o výrobním programu, zabezpečení zdrojů pro jeho realizaci z pohledu materiálových zdrojů, kapacitních zdrojů, časové vázanosti a hospodárnosti a výkonnosti výrobních procesů, výrobních systémů i výsledků výroby. Zabezpečit znalost a implementaci produktů IT/ICT do výrobního procesů v rámci podniku i logistických řetězců (sítí).

Osnova

1. Př Podstata a cíle managementu výroby. Postavení výroby v systému řízení podniku. cv Zadání případové studie. Datová základna přípravy výroby2 Př Strategický management výroby. cv/lab Měření produkce a náklady na výrobu. Produktivita výroby3. Př Taktický a operativní management výroby. Zajišťování výroby zdroji. cv/lab Příprava výroby [výrobní dávky]. Průběh zakázky výrobou - přijetí zakázky4. Př Výrobní kapacita a její plánování cv /lab Operativní řízení výroby - exkurze ve výrobní firmě 5. Př Projektování výrobního systému (výrobní základna, pracovníci) cv/lab Propočty výrobní dávky. Výrobní kapacita a propočty pro projektování výrobního systému.6. Př Zajištění výroby materiálovými prvky cv/lab Datové soubory z technické příprava výroby7. Př Průběžná doba výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku THN spotřeby materiálů cv/lab Konzultace první části Případové studie8. Př Průběžná doba výroby komponent. cv/lab Skladové hospodářství a MRP kalkulace9. Př Zabezpečení plynulosti výrobního procesu. Technická obsluha výroby. cv/lab Průběžná doba výroby komponent a výrobku. 10. Př Soustavy péče o výrobní základnu. Totálně produktivní údržba cv/lab Kapacitní plánování, rozvrhování výroby.11. Př Energetický management. Manipulace s materiálem cv/lab Hospodaření nářadím.12. Př Operativní plánování a operativní evidence výroby cv/lab Podpora plánování výroby, případová studie13. Př Systémy PPS a APS cv/lab Prezentace případové studie. Zápočet

Literatura

JUROVÁ,M. Řízení výroby I. Část 1+2, 2.přeprac.vyd. Brno, VUT FP 2005 s.81+138, ISBN 80-214-3134-2, 80-214-3066-4 (CS)KAVAN,M. Výrobní a provozní management. 1.vyd. Praha Grada Publishing 2002,424s. ISBN 80-247-0199-5 (CS)DILWORTH,J.B. Productin and operations Management. New York McGraw-Hill 1993, s.742, ISBN 0-07-016987-X (EN)JUROVÁ,M. Evropská unie odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno, Computer Press 1999, 115s. ISBN 80-7226-219-x (CS)MAŠÍN,J.,VYTLAČIL,M. Cesty k vyšší produktivitě. 1.vyd. Liberec IPI 1996, 254s. ISBN 80-902235-0-8 (CS)JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)

Požadavky

Student by měl vstupovat do výuky kurzu Řízení výroby se znalostmi z oblasti základních ekonomických přístupů (národohospodářských ukazatelů, tržních charakteristik - nabídka, poptávka, nákladové křivky). Současně se znalostmi z oblasti ekonomiky podniku, využití matematických disciplin při rozhodovacích úlohách.Předpokládá se, že student již má znalosti z bakalářského studia z oblasti přípravy výroby daného výrobního odvětví ( tvroba technické dokumentace - projekt, konstrukce, technologie nového nebo inovovaného výrobku).

Garant

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.