Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výroby 2 (FP-Rrv2K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-Rrv2K - Řízení výroby 2, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Získání znalostí moderních koncepcí řízení výroby s důrazem na strategickou úroveň. Studenti se naučí aplikovat metody řízení a plánování, optimalizačním metodám a metodikám zavádění moderních konceptů výroby vedoucí k efektivní a štíhlé výrobě. Budou schopni se aktivně podílet na realizaci změn ve výrobě prostřednictvím analytických nástrojů a počítačové simulace.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

KEŘKOVSKÝ, M.: Moderní přístupy k řízení výroby. Management. 1.vyd. Praha, C.H. Beck, 2001, 115 s. ISBN 80-7173-471-6 (CS)KAVAN, M.: Výrobní a provozní management. 1.vyd. Praha, Grada Publishing, spol. s r.o., 2002, 424 s. ISBN 80-247-0199-5 (CS)TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Řízení výroby. 2.vyd. Praha, Grada Publishing, spol. s r.o., 2000, 412 s. ISBN 80-7169-955-1 (CS)VYTLAČIL, M., MAŠÍN, I., STANĚK, M.: Podnik světové třídy. Geneze produktivity a kvality. 1.vyd. Liberec, Institut průmyslového inženýrství. 1997. 276 s. ISBN 80-902235-1-6 (CS)MONDEN Y.: Toyota Production System. An Integrated Approach to Just-In-Time. 2.vyd. Chapman&Hall, 1994. 423 s. ISBN 0-412-58220-1 (EN)PANDE, P.S., NEUMAN, R.P., CAVANAGH, R.R.: Zavádíme Metodu Six Sigma aneb jakým způsobem dosahují renomované světové společnosti špičkové výkonnosti. 1.vyd. Brno, TwinsCom (CS)MAŠÍN, I., VYTLAČIL, M.: Cesty k vyšší produktivitě. Strategie založená na průmyslovém inženýrství. 1.vyd. Liberec, Institut průmyslového inženýrství. 1996. 254 s. ISBN 80-902235-0-8 (CS)

Požadavky

Studenti by měli mít znalosti základů řízení výroby, řízení jakosti, matematiky a statistiky a metod operační a systémové analýzy.

Garant

Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.

Vyučující

Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.