Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (FP-TrlzP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-TrlzP - Řízení lidských zdrojů, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základy procesního řízení v oblasti lidských zdrojů a zdokonalit jejich možnosti podpořit firmy v oblasti zvyšování výkonu a motivace zaměstnanců.

Osnova

- Vazba mezi strategií firmy jako celku a strategií lidských zdrojů. - Aplikace strategie firmy a strategie lidských zdrojů v podmínkách České republiky a Evropské Unie.- Procesy získávání a výběru pracovníků. - Systémům odměňování a řízení výkonu s cílem zabezpečení pevné vazby se strategií firmy, společnosti, školy, centra útvaru. - Péče o zaměstnance jako o jednotlivce i členy týmu. - Procesy vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců. - Metodiky měření efektivity personálních procesů, metriky a KPI. - Specifika nadnárodních firem - Orientace ve zdrojích nových informací z oblasti problematiky řízení lidských zdrojů, hledání přístupů při řešení problémů ve vlastní firmě a pozitivního ovlivňování ostatních oblastí. - Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat, řešení příkladů a zpracování případových studií individuálně i skupinově.

Literatura

BĚLOHLÁVEK, F: Osobní kritéria. Grada, Praha 1994 (CS)* Další literatura bude prezentována v rámci studia na základě moderních on-time zdrojů. (CS)KAHLE, B., STÝBLO, J: Praktická personalistika. Spolupracovník, zaměstnavatel, stát. Vztahy, práva, povinnosti. Pragoeduca, Praha 1994 (CS)KLEIBL, J. a kol: Metody personální práce, VŠE - skripta, Praha 1995, 1998 (CS)KOUBEK, J:Personální práce v podnicích. Grada, Praha 1996 (CS)MARCHINGSTON, M.,WILKINSON, A.:Core Personnel and development, IPD 1997, ISBN 0-85292-622-7 (EN)MILKOVICH, G.,BOUDREAU, J: Řízení lidských zdrojů. Grada, Praha 1993, ISBN 80-85623-29-3 (CS)STÝBLO, J: Personální management. Grada, Praha 1993 (CS)

Požadavky

Poznatky z manažerských předmětů v rámci bakalářského studijního programu.

Garant

Ing. Eva Vacíková

Vyučující

Ing. Eva Vacíková