Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení experimentu počítačem (FSI-9PEX)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-9PEX - Řízení experimentu počítačem, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty se základními prvky automatizovaného měření s počítačovou podporou na takové úrovni, aby byli schopni vybrat a připojit detektory a měřící přístroje k počítači přes standardní rozhraní a ovládat je pomocí standardních programovacích nástrojů. Pozornost je věnována také využití sériového portu PC a DI/O signálů měřicích karet pro generování a detekci binárních signálů.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

Kainka B.: Měření, řízení a regulace pomocí PC. Nakladatelství BEN, Praha, 2003.Kainka B.: Měření, řízení a regulace pomocí USB. BEN - technická literatura, Praha, 2003.Vlach J., Vlachová V._: Počítačová rozhraní. Nakladatelství BEN, Praha, 2000.Vlach, J; Havlíček, J; Vlach, M.: Začínáme s LabVIEW. Nakladatelství BEN, Praha, 2008Kainka B., Berndt H.-J.: Využití rozhraní PC pod Windows. Nakladatelství HEL, Ostrava, 2000.Instrumentation Ref. and Catalogue, 2007-2012. National Instruments. Austin, TX, USA.

Požadavky

Číselné soustavy (decimální, hexadecimální, binární). Základy propgramování v některém z programovacích jazyků (Pascal, Visual Basic,C). Technické vybavení PC.

Garant

doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.