Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti v technologických procesech (FSI-9RJT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-9RJT - Řízení jakosti v technologických procesech, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu Řízení jakosti v technologických procesech je uvést studenty do problematiky řízení jakosti,které potom budou aplikovat na jednotlivé výrobní technologie. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým statistickým metodám (SPC, FMEA, TQM, QFD atd.).

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

SPC - Statistické regulace výrobního procesu, ČSJ Praha, 1999Frehr, H.U.: Total Quality Management TQM, Unis edition Praha, 1995Mizuno, S.: Řízení jakosti, VP, Praha, 1993Dietrich, E, Schultze, A.: Postup statistického hodnocení strojů a procesů, Mnichov, E, Verlag, 1995Veber, J. a kol.: Management, Management Press, 2000Grant, L.E., Leovenworth, S.R.: Statistical Quality Control, Mc Graw-Hill Singapore, 1998Montgomery, D.C.: Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley Sons, New York, 1991

Požadavky

Základní znalosti o jakosti, metrologii a statistických metodách.

Garant

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.