Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a regulace v procesním průmyslu (FSI-9RRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-9RRP - Řízení a regulace v procesním průmyslu, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

1. Schopnost odborné komunikace procesního inženýra se specialistou"měření a regulace".2. Schopnost návrhu základních obvodů měření a regulace pro řešenou technologickou linku.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

Green, D., W., Perry, R., H., CHEMICAL ENGINEERS´ HANDBOOK, 8 th editon, Mc Graw-Hill International Editions, Chemical Engineering Series,New York, 2007Walas S.M.: Chemical Process Equipment, Selection and Design,Butterworth-Heinemann, 1990.Patrick D.R., Fardo S.W.: Industrial Process Control Systems, The Fairmont Press, Inc., 2009.Luyben W.L: Process Modeling, Simulation, and Control for Chemical Engineers, McGraw-Hill,1990.

Požadavky

Znalost technologické funkce jednotlivých zařízení respektive jednotkových operací ve schématu řešené procesní linky. Schopnost aktivní práce s programem ChemCad, zejména s přihlédnutím k návrhu okruhů měření a regulace.

Garant

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.