Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (FSI-CRJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-CRJ - Řízení jakosti, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Vyložit základní principy a hlavní prostředky moderního řízení jakosti. Seznámit se základy komunitárního práva EU.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

Fiala, A. a kol. : Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Verlag Dashöfer, Praha, 2000Mizuno, S.: Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha, 1992ČSN EN ISO 9000:2001: Systémy managementu jakosti – řada 3 svazků. ČSNI, Praha, 2001Juran, J. M. ; Gryna F. M. : Juran´s Quality Control Handbook. McGraw-Hill, Inc., New York, 1988Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti (Quality Management). Management Press, Praha, 1998Deming, W. E. : The New Economics for Industry, Government, Education. MIT Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA., 1993

Požadavky

Znalosti z oblasti technologií, managementu a ekonomiky podniků. Aplikovaná matematika, zejména statistika.

Garant

doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Alois Fiala, CSc.