Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (FSI-GRI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-GRI - Řízení jakosti, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu Řízení jakosti je seznámit studenty s evropskými normamipro řízení a zabezpečování jakosti a metodami zabezpečování jakosti již u předvýrobních etap vzniku nového výrobku.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

Vavřík, I., Blecha, P., : Jakost I - řízení jakosti, interní učební texty ÚVSSaRNenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press, Praha, 2008 (CS)Töpfer, A. a kol.: Six Sigma. Computer Press, Brno, 2008, ISBN 978-80-251-1766-8 (CS)Vavřík, I., Blecha, P., : Jakost II - metody a nástroje zabezpečování jakosti, interní učební texty ÚVSSaRNorma ČSN EN ISO 9001:2009Imai, M.: Kaizen. Computer Press, Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1621-0 (CS)Taylor, J. at all: The Handbook of Quality and Service Improvement Tools; ISBN 978-1-907045-81-3 (EN)Fukui, R. at all: Handbook for TQM and QCC, Volume II (EN)Vavřík, I.; Blecha, P.: Řízení jakosti - interní učební texty na ÚVSSR FSI VUT v Brně (CS)

Požadavky

Student by měl mít základní znalosti ze stavby strojů, výrobníchsystémů a vysokoškolské matematiky.

Garant

doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.Ing. Maria Krbalová