Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výroby (FSI-HR2-K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-HR2-K - Řízení výroby, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Specifickým cílem je poskytnout informace o potenciálua prostředcích pro další rozvoj výroby,technologické infrastruktury v kontextu evropské integrace a přirespektování stávajících technologických aspektů produkčních procesů se zaměřením na snižovánívstupů zdrojů do reprodukčních procesů ve vazbě na zavedení WCM.

Osnova

1.Podstata a cíle managementu výroby. Postavení výroby v systému řízení podniku.2.Strategický a taktický management výroby.Typy výrobních strategie.Operativní management výroby. 3.Výrobní kapacita a její plánování Kapacitní bilance.4.Projektování výrobního systému (výrobní základna, pracovníci, materiálové toky)5 Zajišťování výroby zdroji. Příprava výroby. Zajištění výroby materiálem6.Průběžná doba výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku7.-8. Zabezpečení plynulosti výrobního procesu.Technická obsluha výroby.9. -10.Hospodaření nářadím. Energetický management. Péče o výrobní základnu. Totálně produktivní údržba11.OŘV a moduly. Operativní plánování, operativní evidence výroby, změnové řízení a controlling výroby12.Systémy PPS při využití IS/IIT. Metody řízení výrobního procesu Rozvrhování výroby. 13.Štíhlá výroba.

Literatura

Weis,H.J.-Gershon,M.E.: Production and Operation Management, , 0KOŠTURIAK,J. a kol. Projektovanie výrobných systémov pre 21.storočie. Žilina Žilinská universita 2000, 397s. ISBN80-7100-553-3JUROVÁ.M. Řízení výroby. 1.vyd. Brno, VUT v Brně 2001, 2005s. ISBN 80-214-2031-6JUROVÁ,M. Evropská unie Odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno Computer Press 1999, 115s. ISBN 80-7226-219-xHahn,D.-Lassmann,G.: Produktionswirtschaft - Controlling industrieller Produktion, , 0JUROVÁ, M. Logistika. 1 vyd. Brno: VUT, 1998, 162s. ISBN 80-214-1268-2Zapfel,G.: Management, , 0

Požadavky

Znalosti z oblasti přípravy návrhu nového nebo inovovaného výrobku, konstrukce a technologie výrobku, managementu kvality, podnikové ekonomiky, managementu a marketingu.

Garant

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.