Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů (FSI-KRI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-KRI - Řízení projektů, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem je:- Poskytnout studentům základní teoretické znalosti z projektového řízení- Umožnit studentům orientovat se při praktické realizaci procesních in- vestičních celků a informovat o možných rizicích při řešení projektu- Naučit studenty týmovému způsobu řešení problémů a prezentace výsledků- Nabídnout informace o možnostech pracovat jako projektový manažer

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

Dolanský V., Měkota, V., Němec, V.,: Projektový management, Grada Publishing, Praha, 1996Project Management Association: Project Management Body of Knowledge, PMA,2012Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, Grada Publishing, Praha, 1996Ducan, W. R.: Project Management - Body of Knowledge , Project Management Institute, USA, 1996Scharnell, L. : Project Company Management, ABB Management Practice, 1995Casais, E., Gibson, R.: The Fundamentals of Project Management, Management Centre Europe, 1999Kimmons, R. L., Loweree, J. H., : Project Management - A Reference for Professionals, Marcel Dekker, New York, 1989

Požadavky

Zájkladní znalosti z chemického inženýrství.

Garant

Ing. Ivan Otevřel, MBA

Vyučující

Ing. Ivan Otevřel, MBA