Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vozidlové motory (FSI-QVO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-QVO - Vozidlové motory, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se základními principy konstrukce vozidlových spalovacích motorů, jejich jednotlivých prvků, skupin a agregátů. Úkolem je pochopení souvislostí mezi požadavky na konstrukci prvkůvozidlového motoru, ve vztahu k legislativnímu omezení negativních vlivů provozu pístových spalovacích motorů na životní prostředí.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

Ricardo, R., Hempson, J. The High-speed Internal-combustion Engine. 5th edition. B&S Limited. UK. 2004Blair, G. P. The Basic Design of Two-Stroke Engines. Society of Automotive Engineers, Inc., First edition, 1990. ISBN 1-56091-008-9.Heisler, H. Advanced Engine Technology. SAE International. First edition, 1995. ISBN 1-56091-734-2Heisler, H. Advanced Engine Technology. SAE International. First edition, 1995. ISBN 1-56091-734-2Urlaub, A. Verbrennungsmotoren. Springer - Verlag Berlin. 1994Kovařík, L. a kol. Konstrukce vozidlových motorů. NV, 1992Braess H., Seiffert U. Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik. 2005,ISBN 3-528-33114-3Rauscher, J. Vozidlové motory. Studijní opory. VUT FSI Brno, 2004Basshuyesen, R., Schaefer F. Handbuch Verbrennungsmotoren. 2005, ISBN 3-528-23933-6Jaroš, J. Spalovací motory II. skripta VUT v Brně, 1990Kožoušek, J. Výpočet a konstrukce spalovacích motorů II. SNTL. Praha, 1983Hoepke, E. Nutzfahrzeugtechnik. 2004, ISBN 3-528-23898-4Basshuysen R.,Schaefer F.: Lexikon Motorentechnik, 2004, ISBN 3-528-03903-5Hoepke, E. Nutzfahrzeugtechnik. 2004, ISBN 3-528-23898-4Koehler, E. Verbrennungsmotoren. Vieweg-Verlag Braunschweig. 2002, ISBN 3-528-23108-4Zima, S. Motorkolben. 2005, ISBN 3-528-03986-8Kovařík, L. a kol. Konstrukce vozidlových spalovacích motorů. NV Praha, 1992

Požadavky

Konstrukční řešení částí strojů, kinematiku a dynamiku mechanizmů strojů, charakteristická statická a dynamická zatížení strojních součástí a řešení těchto prvků z hlediska mechaniky a pružnosti a pevnosti. Výkresová dokumentace strojních součástí a používané materiály a jejich tepelné zpracování. Tepelné oběhy a termodynamické procesy při spalování, tepelné zatížení a přestup tepla. Problematiku mechaniky tekutin ve vztahu ke snižování ztrát při proudění plynů a kapalin v systémech pístových spalovacích motorů.

Garant

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

Vyučující

Ing. David Svída, Ph.D.Ing. Lubomír DrápalIng. Michal Janoušek