Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí elektronika (FSI-RRL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-RRL - Řídicí elektronika, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Zvládnutí základních teoretických i praktických dovedností pro samostatný návrh řídicích analogových a digitálních obvodů.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

Patočka M., Vorel P.: Řídicí elektronika - pasivní obvody.Dostál J.: Operační zesilovače. SNTL, Praha, 1981.Chee-Mun Ong: Dynamic Simulation of Electric Machinery. Prentice-Hall, 1998.Patočka M., Vorel P.: Řídicí elektronika - aktivní obvody. Patočka M., Burian F.: Sbírka řešených příkladů z řídicí elektronikySobotka Z.: Kurs číslicové techniky. SNTL, Praha 1974.Ayers J. E.: Digital integrated circuits, Analysis and design. CRC PRESS, N.Y., 2004, ISBN 0-8493-1951-X.Crecraft D., Gorham D.: Electronics. Nelson Thornes Ltd., U. K., 2003, second edition, ISBN 0-7487-7036-4.

Požadavky

Z oblasti aplikované matematiky musí mít student tyto předchozí znalosti: - Využívat a aplikovat matematické operace s komplexními čísly ve složkovém i polárním tvaru (sčítání, odečítání, násobení, dělení dvou čísel, absolutní hodnota, usměrňování komplexního zlomku). - Aplikovat základní principy integrálního a diferenciálního počtu funkce jedné proměnné (popis funkce cívky, tj. indukční zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, podobně popis funkce kondenzátoru). Student, který si zapíše předmět, musí mít tyto předchozí znalosti: - Definovat impedanci, reaktanci a admitanci kondenzátoru. - Definovat impedanci, reaktanci a admitanci cívky. - Prakticky umět využívat a aplikovat následující nástroje pro analýzu a syntézu elektrických obvodů: 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon, Ohmův zákon, napěťový přenos děliče sestaveného ze dvou libovolných impedancí, výpočet paralelní kombinace dvou impedancí, Theveninova věta.

Garant

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka

Vyučující

doc. Dr. Ing. Miroslav PatočkaIng. Jan Martiš