Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení mechatronických soustav (FSI-RRM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FSI-RRM - Řízení mechatronických soustav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Naučit studenty chápat souvislost mezi reálnou dynamickou soustavou, jejím matematickým popisem (modelem) a cílem řízení této soustavy zpětnovazebním regulátorem.

Osnova

Stavový regulátor Lineární kvadratický regulátor Sledovací servomechanismus Projektování robustnosti Diskretní řízení a počítačová realizace Adaptivní řízení Adaptivní regulátor s referenčním modelem Metody návrhu regulátorů

Literatura

Ogata, K.: Modern Control Engineering, Prentice Hall,1997Skalický, J.: Teorie řízení 1, skripta VUT FEKT, 2002Vavřín, P.:: Teorie automatického řízení 1, skripta VUT FEI, 1991Philips, Ch. a j.: Digital Control System Analysis and Design, Prentice Hall, 1995Kotek, Z., a j.: Teorie automatického řízení spojitých lineárních systémů,ČVUT Praha, 1977Zboray, L. a j.: Stavové riadenie el. pohonov, FEI KOšice, 1995

Požadavky

Lineární diferenciální rovnice, maticový počet, základy elektrotechniky, mechanika, elektrické servopohony

Garant

prof. Ing. Jiří Skalický, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Jiří Skalický, CSc.