Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dopravní a spediční společnosti (ÚSI-1ECRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ÚSI-1ECRP - Řízení dopravní a spediční společnosti, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studijním cílem předmětu je, aby studenti získali znalosti pro vyšší úroveň řídícího managementu dopravní a spediční organizace.

Osnova

1. Právní úprava provozování vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy 2. Práva a povinnosti vyplývající ze zákonů a prováděcích vyhlášek (živnostenský zákon, zákon o silniční dopravě apod.). 3. Práva a povinnosti vyplývající ze zákonů a prováděcích vyhlášek 4. Práva a povinnosti vyplývající ze zákonů a prováděcích vyhlášek 5. Mezinárodní silniční doprava.6. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě /CMR/ - I.7. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě /CMR/ - II.8. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní dopravě /Dohoda AETR/ - I.9. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní dopravě /Dohoda AETR/ - II.10. Ostatní právní normy v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy.11. Finanční povinnosti dopravců a speditérů 12. Daňové povinnosti dopravců a speditérů13. Daňové povinnosti dopravců a speditérů

Literatura

Zákony, prováděcí vyhlášky, předpisy čs. a mezinárodního práva s komentářem (dle podrobné specifikace)MILETÍN, J. a kol: Daňové povinnosti dopravce. Praha: Verlag Dashofer, 2003.MILETÍN, J. a kol: Správní řízení a výkon státního dozoru. Praha: Verlag Dashofer, 2004.MILETÍN, J. a kol: Správní řízení ve věcech upravených zákonem o silniční dopravě. Praha: Verlag Dashofer, 2004.STABENAU, H.: Verkehrs - Betriebslehre. München, 1991.

Požadavky

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti matematické statistiky, organizace dopravy, technologie provozu dopravy, předpisů pro provoz na dopravních komunikacích.

Garant

Ing. Josef Libertín, CSc.

Vyučující

Ing. Jaroslav KudláčekIng. Josef Libertín, CSc.