Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení rizik ve firmách a organizacích (ÚSI-2SDFO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ÚSI-2SDFO - Řízení rizik ve firmách a organizacích, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů. Pozornost je věnována zejména metodám snižování rizika neúspěchu provádění změnových procesů firmy. Na základě pochopení klasických modelů změn (Lewinův model) je předložena metodika provedení změny strategie firmy s uvažováním rizikových procesů. Na konkrétních příkladech jsou presentovány metody preventivního odstranění příčin vzniku rizikových situací i metody snížení nepříznivých důsledků rizikových situací. Jako nástroj snížení neurčitosti znalostí o budoucnosti a snížení hrozících rizik jsou představeny základní principy prognózování (s uvedením jejich základních výhod a nevýhod).

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:1. Úvod - základní seznámení se s problematikou, návaznost na předměty studia. 2. Zobrazení života firmy (od malé až po nadnárodní) - rámec "7 S"3. Úspěšná firma, úspěšný manažer 4. Rozhodování o změnách ve firmě5. Druhy a analýza rizik. 6. Metody snižování rizika v řízení firmy:7. Data, informace a znalosti 8. Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování. 9. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování 10. Riziko spojené se změnou strategie firmy11. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).

Literatura

SMEJKAL,V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, Publishing.,a.s. Grada, Praha, 2006.RAIS, K.,DRDLA, M. Řízení změn ve firmě. Computer Press. Praha 2001.DOSTÁL, P, RAIS, K., SOJKA, Z. Pokročilé metody manažerského rozhodování, Grada, 2005

Požadavky

Základní nástroje strategické analýzy (SLEPT analýza, Porterův model, SWOT analýza).Základy organizace a manažerských funkcí firmy.

Garant

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Vyučující

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.