Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídicí a rozhodovací systémy (KKY / ŘRSZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKY / ŘRSZ - Řídicí a rozhodovací systémy, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět státní zkoušky. Zkouška je specifikována tematickým okruhem otázek z libovolného výběru pěti povinně volitelných předmětů oboru ŘRS.

Získané způsobilosti

Úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a oboru.

Literatura

Literatura uvedená vybraných kurzů/Literature related to selected courses.

Požadavky

Složení zkoušky znamená prokázat znalosti z vybraných předmětů. Tematické okruhy otázek budou zveřejněny na KKY.

Garant

Doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.