Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Algebra (KMA / ALS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / ALS - Algebra, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní zkouška, jež se koná před komisí a obvykle trvá cca 30-45 minut. Vlastní průběh a další náležitosti jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni a rozhodnutím děkana Fakulty aplikovaných věd o organizaci státních závěrečných zkoušek na fakultě. Dílčí okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou matematiky. Přehled látky je dán náplní podmiňujících předmětů.

Získané způsobilosti

Úspěšným zvládnutím státní závěrečné zkoušky Algebra student prokáže, že si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti algebry a teorie kódů.

Literatura

Literatura je dána literaturou podmiňujících předmětů./ Literature as required in the conditional courses.

Požadavky

Dílčí okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou matematiky. Přehled látky je dán náplní podmiňujících předmětů.

Garant

Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D.

Vyučující

Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D.RNDr. Libuše Tesková, CSc.