Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízené mechanické systémy (KME / RMS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KME / RMS - Řízené mechanické systémy, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky1. Probémy dynamické stability lineárních diskrétních soustav s jedním a více stupni volnosti.2. Analytické řešení odezvy diskrétních lineárních mechanických soustav s n stupni volnosti na obecné buzení. Využití modální metody pro soustavy se slabým tlumením a s komutativní maticí tlumení3. Využití modální metody pro soustavy s obecnou maticí tlumení.4. Numerické metody integrace matematického modelu mechatronického systému.5. a 6. Řešení volného a vynuceného kmitání lineárních kontinuí.7. Řiditelnost, pozorovatelnost a z toho vyplývající návrh na umístění snímačů a aktuátorů na základě citlivostní analýzy odezvy na jejich umístění8. Soustavy se zpětnovazebním řízením. Sestavování modelu, návrh řízení a vyhodnocení jeho robustnosti9. Soustavy s přímovazebním řízením10. Matematické modelování aktuátorů realizovaných pomocí piezoelektrických záplat.11. Matematické modelování senzorů realizovaných pomocí piezoelektrických záplat. Analýza a návrh tvaru záplaty s ohledem na frekvenční rozsah snímaného buzení mechanického systému12. Aktivní tlumení vibrací periodicky a náhodně buzených systémů pomocí zpětnovazebního řízení13. Aktivní tlumení vibrací soustav s vnějším náhodným buzením využitím strategie přímovazebního rízeníCvičení1. Příklady na dynamickou stabilitní analýzu rotorů a potrubních systémů .2. a 3. Příklady řešení odezvy diskrétních lineárních mechanických soustav s n stupni volnosti na impulsní, skokové a obecné buzení pomocí modální metody a pomocí přímé numerické integrace4. a 5. Příklady na řešení volného a vynuceného kmitání strun, nosníků, desek a skořepin.6. Příklady navržení umístění aktuátoru pro optimální tlumení vibrací nosníku a desky7. Příklady řešení diskrétních mechanických soustav se zpětnovazebním řízením. Návrh zpětné vazby.8. Aktivní tlumení dopravních prostředků s ohledem na komfort cestujících a na sílu přenášenou do základu9. a 10. Analytické modelování nosníků a desek a aktuátorů realizovaných pomocí piezoelektrických záplat.11. Využití MKP pro modelování nosníků, desek a skořepin řízených pomocí piezoelektrických záplat.12. Navrhování tvaru piezoelektrického senzoru pro aktivní tlumení nosníku buzeného ve frekvenční oblasti zahrnující první dvě vlastní frekvence. Řešení příslušné odezvy.13. Aktivní tlumení vyzařovaného akustického výkonu skořepinových konstrukcí

Získané způsobilosti

Studenti- navrhnou matematický model mechanického systému- navrhnou s ohledem na charakter, rozměry a velikost buzení mechanického systému vhodný typ aktivních prvků a snímačů - určí vhodná místa k umístění senzorů a aktuátorů pro potlačení vibrací výsledného mechatronického systému pomocí dynamické citlivosti - navrhnou vhodný zákon řízení z hlediska robustnosti a limitované spotřeby energie pro redukci nebo úplné potlačení vibrací mechatronického systému na základě znalostí statistického nebo deterministického popisu buzení

Literatura

Valášek, Michael. Mechatronika. Praha : ČVUT, 1995. ISBN 80-01-01276-X.Dupal, Jan. Výpočtové metody mechaniky. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-339-6.

Požadavky

Podmínky pro udělení zápočtu: Vypracování samostatného projektu na odpovídající úrovni.Požadavky ke zkoušce: Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních úloh.

Garant

Prof. Dr. Ing. Jan Dupal