Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistné výpočty v angličtině (KEM / AFIPV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEM / AFIPV - Finanční a pojistné výpočty v angličtině, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod ke kurzu.- Jednoduchý úrok, jednoduchý diskont, časová hodnota peněz.- Složený úrok, složený diskont, další typy úročení.- Pravidelné platby - anuity. Jednoduchý důchod.- Obecná anuita a ostatní anuity.- Umořování dluhu.- Hodnocení projektů.- Nástroje peněžního trhu.- Pojistné výpočty.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- orientovat se v základních výpočtech a kvantitativních metodách v oblasti financí a pojišťovnictví,¨- aplikovat metody a výpočty při řešení praktických problému v dané oblasti, - zhodnotit, porovnat a vybrat vhodné produkty na finančním trhu a v oblasti pojištění.

Literatura

Radová, Jarmila; Dvořák, Petr,; Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha : Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-91-2.ZIMA, P., BROWN, R. L. Shaum s outline of theory and problems of mathematics of finance. 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 1996. ISBN 0-07-008203-0.GROB, H. L., EVERDING, D. Finanzmathematik mit dem PC. [1. Aufl.]. Wiesbaden : Gabler, 1992. ISBN 3-409-12900-6.

Požadavky

Obsah, organizace a podmínky zápočtu: 1. Všichni účastníci kurzu se musí zaregistrovat do LMS Moodle a zapsat se do kurzu FIPV12. Splnění všech testů v zadaných termínech.3. Prezentace příkladů dle rozpisu a zadání podobného příkladu ostatním a jeho procvičení.4. Účast na zápočtovém testu.5. Celkové hodnocení ze všech aktivit minimálně 90 % včetně.Obsah, organizace a podmínky zkoušky: Zkouška má písemnou část a lze ji složit až po udělení zápočtu. Písemná část zkoušky bude zaměřena na výpočet příkladů vycházejících z příkladů probraných v rámci přednášek a cvičení popř. doporučených k procvičení v Moodle. Písemná část obsahuje čtyři-pět příkladů, z nichž některé se skládají z více samostatně bodovaných částí.

Garant

RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.