Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistné výpočty 1 (KEM / FIPV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEM / FIPV1 - Finanční a pojistné výpočty 1, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Úvod ke kurzu.- Jednoduchý úrok, jednoduchý diskont, časová hodnota peněz.- Složený úrok, složený diskont, další typy úročení.- Pravidelné platby - anuity. Jednoduchý důchod.- Obecná anuita a ostatní anuity.- Umořování dluhu.- Hodnocení projektů.- Nástroje peněžního trhu.- Pojistné výpočty.Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou COURSEWARE

Získané způsobilosti

Student je schopen:- orientovat se v základních výpočtech a kvantitativních metodách v oblasti financí a pojišťovnictví,¨- aplikovat metody a výpočty při řešení praktických problému v dané oblasti, - zhodnotit, porovnat a vybrat vhodné produkty na finančním trhu a v oblasti pojištění.

Literatura

Radová, Jarmila; Dvořák, Petr,; Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha : Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-91-2.GROB, H. L., EVERDING, D. Finanzmathematik mit dem PC. [1. Aufl.]. Wiesbaden : Gabler, 1992. ISBN 3-409-12900-6.Macháček, Otakar. Finanční a pojistná matematika : úrok a úročení, modely opakovaných plateb, burzovní operace při složeném úročení,pojistné operace. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1995. ISBN 80-7175-035-2.Cipra, Tomáš. Pojistná matematika. 1. vydání. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-17-3.ZIMA, P., BROWN, R. L. Shaum s outline of theory and problems of mathematics of finance. 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 1996. ISBN 0-07-008203-0.

Požadavky

Obsah, organizace a podmínky zápočtu: 1. Stát se účastníkem kurzů FIPV1 otevěných v LMS Moodle (http://moodle.zcu.cz) pro ZS 2015/2016.2. Splnění všech testu nejpozději v zadaných termínech.3. Účast na dalších aktivitách.4. Účast na zápočtovém testu.5. Celkové hodnocení ze všech aktivit minimálně 90 % včetně. Studenti mají možnost psát právě jeden zápočtový test obvykle v prvních dvou týdnech zkouškového období za ZS. Studenti, kteří získali zápočet v uplynulém školním roce, se účastní zápočtového testu. Bodové hodnocení ostatních aktivit, pokud se jich nezúčastní i v tomto semestru, je shodné z hodnocením těchto aktivit v minulém školním roce. Obsah, organizace a podmínky zkoušky Zkouška má písemnou část a lze ji složit až po udělení zápočtu. Písemná část zkoušky bude zaměřena na výpočet příkladů vycházejících z příkladů probraných v rámci přednášek a cvičení popř. doporučených k procvičení v Moodle. Písemná část obsahuje čtyři-pět příkladů, z nichž některé se skládají z více samostatně bodovaných částí. Specifikace požadavků pro studenty kombinované formy studia je COURSEWARE.

Garant

RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.